Nên tắt quạt nếu nhiệt độ trên 37 độ C?

quatNên tắt quạt nếu nhiệt độ trên 37 độ C?

Khi đi ngoài trời nắng về, nơi bạn muốn tìm đến nhất là quạt. Tuy nhiên, không phải lúc nào quạt cũng phát huy tác dụng. Do vậy mới có câu hỏi có phải nên tắt quạt nếu nhiệt độ trên 37 độ C? Làn gió từ quạt phả ra giúp bạn cảm thấy dễ… Continue reading Nên tắt quạt nếu nhiệt độ trên 37 độ C?