Thẻ: Ngôi sao sáng gấp 2 triệu lần Mặt Trời biến mất bí ẩn