Thẻ: người đàn ông chết đi sống lại phán chính xác ngày chết sau đó