Thẻ: Su-34 của Nga sử dụng bom dẫn đường để chống lại lính đánh thuê nước ngoài ở Kharkiv