Thẻ: Vì sao cá voi được xếp vào lớp thú mà cá sấu lại xếp vào lớp bò sát