Thẻ: vì sao người già khi ngã dễ bị gãy vỡ xương và khi gãy xương thì khả năng phục hồi xương lại chậm