Thuận tay trái có làm giáo viên tiểu học được không?

Thuận tay trái có làm giáo viên tiểu học được không?
Bài tập thủ công của cô giáo thuận tay trái

Thuận tay trái có làm giáo viên tiểu học được không khi gửi bài cho học sinh lại ngược với bạn đó do thuận tay trái.

Thực tế có nhiều thầy cô giáo tiểu học thuận tay trái, ở mức độ khác nhau. Có người làm mọi việc bằng tay trái trừ viết. Có người lại thao tác mọi việc bằng tay trái.

Đối với giáo viên lớp 1 khó khăn hơn do phải cầm tay học sinh luyện chữ. Do đó, cô giáo thường phải luyện viết tay phải, cầm tay học sinh bằng tay phải, viết bảng tay phải nhưng khi cầm bút soạn bài giảng hoặc sổ đầu bài và ký tên thì viết tay trái do tay trái viết nhanh hơn.

Khi dạy học sinh làm bài thủ công thì thế nào?

Kinh nghiệm của một cô giáo tiểu học cho biết học kỳ 1 chủ yếu xé dán giấy, sang học kỳ 2 mới dùng kéo cắt. Cô giáo hướng dẫn vẽ hình rồi dùng kéo cắt, lúc cắt không cần cầm lên cho học sinh xem, cắt xong cho học sinh xem sản phẩm là được. Bên cạnh đó, có cái may là chương trình mới thủ công gộp với môn mỹ thuật nên cô giáo chủ nhiệm không phải dạy nữa 🙂

Người thuận tay trái sẽ vất vả hơn so với thuận tay phải trong dạy học, tuy nhiên, lòng yêu nghề, yêu trẻ sẽ giúp họ vượt qua tất cả.

By Rosemary

Tôi là một giáo viên. Tôi thích viết về giáo dục, và các mẹo vặt cuộc sống. Tôi cũng quan tâm đến cả các vấn đề quốc tế.