Thẻ: 'Cái chết diễn ra nhanh chóng và không đau đớn'