Gió Lào là gì?

Gió Lào là gì?

Gió Lào là gì? Gió Lào chính là gió Phơn, nhưng vì thổi từ Lào sang nên dân gian thường gọi là gió Lào. Các nguyên nhân của gió Lào là: Trong khí tượng có hiện tượng gió vượt đèo được gọi là “phơn” (foehn): từ bên kia núi gió thổi lên (anabatic wind), không… Continue reading Gió Lào là gì?

Gió Phơn là gì?

Gió Phơn là gì?

Gió Phơn là gì? Trong hoàn lưu khí quyển có một hệ thống gió không thường xuyên đó là gió “Phơn”. Gió Phơn là gió khô nóng thổi từ trên núi xuống (gió sau khi vượt qua núi trở nên khô và nóng) Gió Phơn được nghiên cứu đầu tiên ở ngọn núi Fohn (dãy… Continue reading Gió Phơn là gì?