Cách xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không?

Cách xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không?

Cách xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không trước hết xác định quy luật của dãy; sau đó kiểm tra số A có thoả mãn quy luật đó hay không? Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,…… Dãy số được viết theo quy luật nào? Số 2009 có phải… Continue reading Cách xác định số A có thuộc dãy đã cho hay không?

Cách tìm số hạng trong dãy số

Cách tìm số hạng trong dãy số

Cách tìm số hạng trong dãy số hay tìm số hạng thứ n của dãy số thuộc dạng toán nâng cao bắt đầu dành cho học sinh lớp 3 trở đi. Đây là một dạng toán dãy số, có công thức tính như sau: Số hạng thứ n = (n – 1) x Khoảng cách… Continue reading Cách tìm số hạng trong dãy số