Cách dùng because of và due to

Cách dùng because of và due to

Cách dùng because of và due to: Khi viết, nhiều người có xu hướng chọn “do” (due to) thay vì “vì” (because of) vì nó ngắn và ngọt ngào, và bằng cách nào đó nghe có vẻ trang trọng hơn một chút. Nhưng theo các quy tắc ngữ pháp truyền thống, đó thường không phải là lựa chọn đúng.