Khởi tố vụ án khác gì khởi tố bị can?

Khởi tố vụ án khác gì khởi tố bị can?

Khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. Khởi tố vụ… Continue reading Khởi tố vụ án khác gì khởi tố bị can?

Sau khởi tố bị can là gì?

Sau khởi tố bị can là gì?

Khởi tố bị can là khi cơ quan có thẩm quyền xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội để tiến hành các hoạt động điều tra đối với họ. Sau khởi tố bị can là gì? Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định;… Continue reading Sau khởi tố bị can là gì?