Tại sao người lớn sợ ma?

Tại sao người lớn sợ ma?

Bạn đã bao giờ ở nhà một mình và cảm thấy chắc chắn – chắc chắn – rằng ai đó đang theo dõi bạn? Sợ quay lại, sợ rằng bạn bắt gặp một hình ảnh ma quái từ khóe mắt của bạn?