Tu từ là gì

Tu từ là gì
Tu từ là gì

Tu từ là gì? Tu từ là ngôn ngữ tượng hình, đề cập đến việc sử dụng từ ngữ theo cách lệch khỏi trật tự và ý nghĩa thông thường nhằm chuyển tải một ý nghĩa phức tạp, nhiều màu sắc, hấp dẫn hơn.

Ngôn ngữ nào cũng có các biện pháp tu từ. Tu từ tiếng Anh gọi là “figurative language”.

Tu từ là gì? Các biện pháp tu từ thường gặp

Tóm tắt các biện pháp tu từ chính
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Viết gì khi nêu tác dụng của Biện pháp tu từ? Đối chiếu 2hay nhiều sánh giữa chúng những nét ương đồng Giúp việc miêu tả động dụng Nhân động, vốn nên khiến động, chúng tượng hiện sinh An người Cách mang tính hảm súc, đọng, bieu liên tương nhị, khái sắc. Diễn hinh, sinh thông tăng việc, Nói biều người với uyên nghe. hiện iy mát) nhăm thể tran trọng hay nhau Diễn tưởng, thực Điệp Lặp ngừ hoặc làm mạnh đậm biều tượng- ảm Chơi dụng những đặc gây ảm dom, nghia Giúp hơn hài hước, nhớ'
Mô tả chi tiết các biện pháp tu từ và cách sử dụng

Tu từ là gì? Phân biệt ẩn dụ và hoán dụ

Học sinh thường nhầm lẫn giữa ẩn dụ và hoán dụ vì chúng đều được tạo ra bằng việc thay đổi tên gọi của sự vật này bằng tên gọi của sự vật khác.

n dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho sự diễn đạt.

Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt.

Tóm lại, [Tu từ là gì] ẩn dụ và hoán dụ khác nhau chỗ nào?

Các sự vật hiện tượng trong phép hoán dụquan hệ gần gũi với nhau (Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật, lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng.).

các sự vật, hiện tượng trong phép ẩn dụ phải có những nét tương đồng với nhau (tương đồng về hình thức, về cách thức, phẩm chất, về chuyển đổi cảm giác).

Tu từ là gì? Cách làm bài tập phân biệt ẩn dụ, hoán dụ

Khi xử lí dạng bài tập về biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ, học sinh cần làm theo hai bước:

– Bước 1: Từ yếu tố đã cho trong văn bản, học sinh cần tìm ra yếu tố bị ẩn đi hay tên gọi ban đầu dựa vào văn cảnh và ngữ cảnh.

– Bước 2: Xét mối quan hệ giữa hai yếu tố để khẳng định đó là ẩn dụ hay hoán dụ.

Có một mẹo rất đơn giản: “Bản chất của ẩn dụ đó là phép so sánh ngầm. Vậy khi ta đã khôi phục được hai hình ảnh A và B, ta thử đặt 1 từ so sánh giữa chúng, nếu hợp lý thì rõ ràng mối quan hệ giữa A và B là mối quan hệ tương đồng. Ta khẳng định đó là ẩn dụ. Còn ngược lại nếu ta thêm từ so sánh vào giữa A và B mà câu này không có nghĩa, không hợp lý thì ra nói đây là biện pháp tu từ hoán dụ.”

By Rosemary

Tôi là một giáo viên. Tôi thích viết về giáo dục, và các mẹo vặt cuộc sống. Tôi cũng quan tâm đến cả các vấn đề quốc tế.