Cách xóa tài khoản Instagram đã thêm

Cách xóa tài khoản Instagram đã thêm
Cách xóa tài khoản Instagram đã thêm

Bạn có thể thêm nhiều tài khoản Instagram cho nên cũng có thể xóa tài khoản Instagram đã thêm.

Để xóa tài khoản Instagram đã thêm, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản.

Chuyển đến hồ sơ của bạn và chuyển sang tài khoản bạn muốn xóa.

Nhấn vào biểu tượng bánh răng hoặc Cài đặt ở trên cùng bên phải.

Cuộn xuống và nhấn Đăng xuất khỏi [tên người dùng] hoặc Đăng xuất khỏi Tất cả tài khoản. Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản sẽ xóa tất cả các tài khoản bạn đã thêm./.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.