Lịch sử ra đời số tự nhiên

lịch sử ra đời số tự nhiên
Lịch sử ra đời số tự nhiên

Lịch sử ra đời số tự nhiên như thế nào? Ai phát minh ra số tự nhiên?

Số tự nhiên chỉ đơn giản là các số đếm 1, 2, 3, 4… có nguồn gốc từ thời tiền sử.

Bằng chứng khảo cổ học đầu tiên về việc đếm xuất hiện là từ Cận Đông, bắt đầu từ khoảng năm 7500 trước Công nguyên. Người dân ở đó đã sử dụng mã thông báo đất sét để đếm động vật thuần hóa và hàng nông sản. Mỗi loại đối tượng có loại mã thông báo riêng.

Khoảng năm 3100 trước Công nguyên, khoảng thời gian chữ viết lần đầu tiên xuất hiện, các mã thông báo đã được thay thế bằng các ký hiệu viết trên các bảng đất sét. Một số trong những biểu tượng này sau đó bị tách ra khỏi các vật thể cụ thể của chúng và được sử dụng để thể hiện các số trừu tượng có thể đếm bất kỳ loại đối tượng nào.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.