Cách rút gọn phân số 201201/202202

Cách rút gọn phân số 201201/202202
Cách rút gọn phân số 201201/202202

Cách rút gọn phân số 201201/202202 là lấy 201201:1001/202202:1001=201/202. Đây là dạng toán rút gọn phân số, trong đó cả tử và mẫu chia 11, 101, 111…

Ngoài ví dụ ở trên lấy tử và mẫu số chia cho 1001, ta có các ví dụ rút gọn phân số có tử số và mẫu số là các số lặp lại dạng abab/cdcd; ababab/cdcdcd… Chẳng hạn:

121/131 (cả tử và mẫu số đều chia cho 11)

1212/1313 (cả tử và mẫu số đều chia cho 101)

202202/505505 (cả tử và mẫu số đều chia cho 1001)

tương tự 204204/217217 (cả tử và mẫu số đều chia cho 1001); 135135/504504

20212021/20222022 (cả tử và mẫu số đều chia cho 10001)

….

Qua đây ta có thể rút ra kết luận rằng cách rút gọn phân số abab/cdcd; ababab/cdcdcd … khi các chữ số liên tục lặp lại thì lấy cả tử và mẫu chia cho từ 11, 101… nếu tử số và mẫu số là các số có 3 chữ số trở đi.

Cách rút gọn phân số 201201/202202 – Các băn khoăn khác:

Quy tắc rút gọn

Bước 1: Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

Bước 2: Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Cách rút gọn chéo

Rút gọn chéo là đem hai số trên đường chéo (tử số này với mẫu số kia và ngược lại) cùng chia cho một ước số chung. Chẳng hạn, phép tính hai phân số (8/20)*(6/12) sau khi rút gọn chéo sẽ thành (2/10)*(3/3).

Phân số tối giản là gì?

Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Hay phân số tối giản là phân số không thể rút gọn được nữa.

By KIM

KIM là một nhà báo. Tôi viết về các vấn đề kinh tế, xã hội và đôi khi cả du lịch. Sở thích đọc sách và nấu ăn cho gia đình.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.